เที่ยวนครพนม | สักการะ ๘ พระธาตุประจำวันเกิด ต้อนรับปีชวด

เที่ยวนครพนม | สักการะ ๘ พระธาตุประจำวันเกิด ต้อนรับปีชวด

การเริ่มต้นศักราชใหม่ถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆ เป็นจุดออกตัวของการทำตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่การที่จะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จได้นั้น Read more

x Close

LIFE IS A JOURNEY