กรมการกงสุล ประกาศรายชื่อประเทศที่สามารถเดินทางไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

กรมการกงสุล ประกาศรายชื่อประเทศที่สามารถเดินทางไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศตารางรายชื่อประเทศและเขตปกครองที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา หรือ VISA ที่ต้องการเข้าราชอาณาจักรและผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ดังนี้
  • ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ จำนวน 72 ประเทศ
  • ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา จำนวน 28 ประเทศ

2016-04-27_230004 2016-04-27_2300412016-04-27_230111

2016-04-27_222103

รายชื่อประเทศที่สามารถขอ Visa on Arrival ได้ จำนวน 5 ประเทศ ดังนี้

2016-04-27_222629

เมื่อหนังสือเดินทางพร้อมแล้วก็รีบไปจองตั๋วเครื่องบินและที่พักราคาถูกกันได้ที่ Traveloka เลย ซึ่งเค้ามีโปรบ่อยๆ ใครไม่อยากพลาดก็ไปดูได้ที่นี่เลย Traveloka
 …
ที่มา : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
x Close

LIFE IS A JOURNEY