LOST IN BETONG

“เบตง” เมืองเล็กๆที่อยู่ใต้สุดของผืนแผ่นดินไทย เมืองแห่งสายหมอกที่ถูกรายล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ เมืองที่เต็มไปด้วยอากาศบริสุทธิ์ เมืองที่ผู้คนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่เร่งรีบและเป็นกันเอง เมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์ใหญ่กว่าตัวหลายเท่า เมืองที่เงียบสงบจนรู้สึกเหมือนได้หายตัวไปชั่วขณะ

x Close

LIFE IS A JOURNEY